Wedstrijdreglement Golf Talent Nederland NNO Tour 2019

De NNO Tour is een regionale jeugdcompetitie voor spelers tot en met 21 jaar met minimaal Clubhandicap 54. 

De wedstrijden zijn qualifying conform de daarvoor geldende NGF normen. Er wordt in drie categorieën gespeeld:

1.

Categorie 1.Handicap 0.0 – 18.5 – 18 holes strokeplay, nettoscore

Categorie 1. Handicap  < 9.9 – 18 holes strokeplay obv beste brutoscore

Categorie 2. Handicap 18.6 – 36.0 – 18 holes stableford

Categorie 3. Handicap 37 – 54 – 9 holes stableford vanaf de oranje tee’s

Categorie 3. Handicap 36 – 18.5 – 9 holes stableford vanaf eigen keuze tee

 

2.

Per wedstrijd zijn er per categorie een 1ste, 2de en een 3de nettoprijs. De organiserende vereniging zorgt voor deze prijzen. De club draagt verder zorg voor de longest drive- en neary-prijzen in categorie 1, 2 en 3. (Naar eigen invulling)

In categorie 1 zou een prijs voor de laagste brutoscore kunnen worden gegeven. Voor de slotwedstrijd zijn er naast de 1ste, 2e en 3e clubprijs en per categorie een 1ste, 2de en een 3de individuele prijs. De club die de slotwedstrijd organiseert zorgt voor deze prijzen

3.

Per wedstrijd zijn er in elke categorie zowel individueel als voor de eigen club punten te verdienen. De NNO Tour is dus vooral een clubwedstrijd. De puntenverdeling is als volgt:

1e plaats = 6 punten

2e plaats = 5 punten

3e plaats = 4 punten

4e plaats = 3 punten

5e plaats = 2 punten

6e plaats = 1 punt

Per categorie mogen maximaal drie deelnemers van dezelfde club punten verzamelen. Voor categorie 1 is de netto score- en voor de categorieën 2 en 3 het aantal stablefordpunten bepalend. Direct na iedere wedstrijd stuurt de organiserende club per e-mail de volledige uitslag naar de toernooiorganisatie. De toernooiorganisatie stelt na elke wedstrijd een tussenklassement op, dat op www.nnogolf.nl wordt gepubliceerd. Na afloop van de slotwedstrijd wordt de eindwinnaar, zowel de club als individueel, bekend gemaakt en gehuldigd.

 

4.

Na elke wedstrijd dienen de scorekaarten door de organiserende club te worden meegegeven aan de spelers, zodat de diverse handicaps kunnen worden aangepast. Kaarten die blijven liggen, zullen door de organiserende club worden opgestuurd naar de het secretariaat van de desbetreffende golfclub.

5.

Bij gelijke score is de speler met de laagste handicap winnaar. Bij gelijke score en handicap wordt er gewerkt met het ‘Matching Card’ systeem, d.w.z.: Degene die de laatste 9 holes beter heeft gespeeld eindigt hoger. Blijkt de score dan gelijk, dan wordt er gekeken naar de laatste 6 holes. Blijkt de score dan gelijk, dan wordt er gekeken naar de laatste 3 holes. Blijkt de score dan gelijk, dan wordt er gekeken naar de laatste hole. Blijkt de score dan gelijk, dan wordt de winnaar bepaald door een ‘shoot-out’ putt.

6.

De deelnemers spelen greenfee vrij.

7.

De inleg per speler bedraagt € 7,50 per wedstrijd. Drivingrange ballen worden gratis verstrekt. Er worden geen lunchpakketten meegegeven, na afloop worden er (bijv.) wat drinken en een bord patat met kroket geserveerd. Deze inleg wordt voldaan op de wedstrijddag, bij inschrijving.

8.

Iedere deelnemende club betaalt € 30,00 (ongeacht aantal deelnemers) per competitie, voor administratiekosten en eindprijzen. Hierover ontvangt u nader bericht.

9.

Deelname staat open voor jeugd tot en met 21 jaar, minimaal in het bezit van het Clubhandicap 54, de registratie van de clubhandicap op ngfhandicap.nl is leidend. Bij de flightindeling zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met leeftijd en geslacht. Jeugdleden van de organiserende club met baanpermissie, mogen, indien er speelruimte is, op de eigen club meedoen. Zij kunnen echter geen punten halen en nemen dus ook geen deel aan de wedstrijduitslag.

10.

De NNO-inschrijfformulieren voor de betreffende wedstrijden worden allemaal samen met het wedstrijdreglement per e-mail verstuurd naar de contactpersonen. De organiserende club ontvangt minimaal 1 week van tevoren de ingevulde inschrijfformulieren. De contactpersonen worden geacht de inschrijfformulieren altijd naar de organiserende club te versturen, ook al neemt niemand van de betreffende club deel aan de wedstrijd.

11.

In categorie 1, 2 en 3 wordt het de organiserende vereniging aangeraden om een of twee spotters aanwezig te hebben op hole 1. In categorie 2 en 3 worden markers per flight meegestuurd (vanaf handicap 30) (niet zijnde eigen (groot)ouders). Deze markers hebben tot taak om mee te tellen, te zorgen voor doorstroming etc., maar mogen zich niet bemoeien met het spel en/of de regels. Deelnemende clubs die kinderen voor categorie 2/ 3 opgeven, stellen één marker per 3 deelnemers ter beschikking, met een minimum van één marker. Bij opgave wordt dit op het inschrijfformulier vermeld.

12.

In principe zijn de starttijden gedurende de hele competitie uniform, te weten: 09.00 uur. Indien er een andere starttijd is, wordt dit duidelijk op het inschrijfformulier aangegeven. Spelers dienen uiterlijk een half uur voor hun starttijden aanwezig te zijn.

13.

In de categorieën 1, 2 en 3 (Handicap 36 – 18.59 holes) kunnen de spelers zelf bepalen, conform de NGF-regels, vanaf welke afslagplaats wordt gespeeld. Meisjes mogen niet vanaf de witte tee’s spelen. De keuze van de spelers dient op de inschrijfformulieren en dus vóór aanvang van de wedstrijd te worden opgegeven. De spelers van categorie 3 spelen vanaf de oranje tee’s. Voor de longest-drive en neary gelden alleen voor jongens die van geel en meisjes die van rood spelen. Categorie is een zowel voor jongens- als meisjes.

14.

Geheel conform NGF-gedragsregels zijn caddies en toeschouwers in de baan niet toegestaan. Toeschouwers zijn van harte welkom tijdens de wedstrijd op de volgende plaatsen: -achter – bij de tee van hole 1 en 10, achter – bij de green van hole 9 en 18.

15.

De organiserende vereniging bepaalt voordat de wedstrijd begint of, en zo ja, hoeveel ouders mogen bufferen. In principe worden per club, uitsluitend indien dit organisatorisch mogelijk is, maximaal twee begeleiders/chauffeurs in de gelegenheid gesteld om als buffer greenfee vrij, achter de wedstrijd aan, een ronde te lopen.

16.

Het maximaal aantal deelnemers wordt door de organiserende vereniging bepaald. Per vereniging kunnen maximaal 10 deelnemers worden ingeschreven. Het minimaal aantal deelnemers om een wedstrijd door te laten gaan is 10 deelnemers. Bij meer dan 10 deelnemers van 1 club moet voor aanvang worden aangegeven welke spelers meedoen voor de verenigingspunten. De anderen spelen wel mee in de individuele klassementen van de dag.

Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers voor een wedstrijd, wordt de inschrijving bepaald door de volgorde op de inschrijflijst van de deelnemende verenigingen en wordt het aantal deelnemers per vereniging zoveel mogelijk gelijk verdeeld.

17.

Als deelnemers onverhoopt door omstandigheden moeten afzeggen, dan gebeurt dit minimaal 2 dagen van tevoren en rechtstreeks bij de contactpersoon van de organiserende club. In ‘5 voor 12’- situaties moet er (telefonisch) afgezegd te worden bij het clubhuis van de organiserende club. Bij het niet komen opdagen zonder afmelden, gelden de volgende (staf)regels: – Het inschrijfgeld moet alsnog aan de organiserende club worden betaald. – Schorsing van de betreffende speler voor het resterende NNO-seizoen. Dit wordt meegedeeld aan alle NNO-vertegenwoordigers.

18.

Uitgangspunt is dat we eerlijk spelen en correct gedrag moeten bevorderen. Dit betekent dat er veel aandacht zal zijn vanuit de organiserende verenigingen en de NNO-toernooi organisatie m.b.t. eerlijk tellen, eerlijk de regels toepassen, en hoe te handelen indien er sprake is van evt. oneerlijk spel. Een speler die een andere speler betrapt op oneerlijk spel moet dit direct melden tijdens de betreffende hole aan zijn medespeler(s) en na afloop melden bij de wedstrijdleiding. In geval van onduidelijkheid over een regel: eventueel een 2de bal spelen en beide scores noteren. Het geval dient z.s.m. bij een in de baan aanwezige referee te worden gemeld.

19.

Tijdens de NNO-wedstrijden is het NGF ‘zero tolerance’ beleid van toepassing: indien er sprake is van een ‘overtreding’ (zoals schelden, het gooien met stokken, gebruik van mobiele telefoon) dan wordt de betreffende speler voor die wedstrijd gediskwalificeerd, krijgt een waarschuwing, en wordt, indien het opnieuw gebeurt tijdens de volgende wedstrijd, uitgesloten van verdere deelname aan de competitie.

20.

Spelers van “nog niet deelnemende clubs” kunnen een aanvraag indienen voor deelname mits hun vereniging de clubbijdrage van 30,- betaalt en volgend jaar als deelnemende club toetreedt tot de tour.

21.

Onvoorzien: in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de NNO-toernooi organisatie.

 

Deelnemende Clubs

 • Drentse Golfclub De Gelpenberg
 • Golfclub de Semslanden
 • Drentsche Golf & Country Club
 • Golfclub Duurswold
 • Golfclub Emmen
 • Golfclub Gaasterland
 • Leeuwarder Golfclub De Groene Ster
 • Golf Club Havelte
 • Golfclub Heidemeer
 • Golfclub Holthuizen
 • Golf & Country Club Lauswolt
 • Noord Nederlandse G&CC
 • Golf & Country Club Hooge Graven
 • St. Nyk
 • De Compagnie
 • Golfclub Zuid-Drenthe
 • Golfclub Zwolle